OM FIRMAET

Dansk Anlægsteknik ApS er etableret i 2021 af Lars M. Pedersen og Carsten Johansen


Lars Møllegård Pedersen (LMP)

Lars Møllegård Pedersen er først i 50’erne og tog som helt ung en uddannelse som traktor mekaniker ved Jens Dyhr Nielsen i Gudbjerg. Efter endt uddannelse var han nogle år ved Ringe maskinforretning. I 1991 vendte han hjem til ansættelse i Vejstrup maskinstation, som hans far havde drevet siden etablering i 1952.

I 1997 overtog Lars, Vejstrup maskinstation, hvorefter han nedlagde landbrugsafdelingen og satsede fuldt ud på entreprenør arbejde. Lars har herudover taget en kloakmester uddannelse.

Lars har gennem de sidste 20 år været aktiv i flere bestyrelser.

Vejstrup maskinstation udfører i dag entreprenør arbejde både som underentreprenør (UE)
og direkte for bygherre. Lige i øjeblikket har de flere opgaver som UE bl.a. for MT Højgaard på Frederiks øen på
Svendborg havn i forbindelse med projektet ”Den blå kant”.


Carsten Johansen (CJO)

Carsten Johansen er først i 40’erne landmands søn fra det Nordfynske område. I 2005 tog han en uddannelse som anlægsstruktør, og året efter en kloakmester uddannelse.

I april 2005 ansat ved TC Anlæg A/S i Odense, og det var her samarbejdet med Lars Møllegård Pedersen startede. Egen kloakmestervirksomhed fra 2008 til 2010, hvor han fik tilbudt en funktionæransættelse som formand ved TC Anlæg. I 2015 blev dette til en projektlederstilling og han startede en uddannelse i ledelse ved Dansk Byggeri. Juli 2017 til 1 maj 2020 var han ansat ved MT Højgaard A/S. Her stod han for større projekter som Facebook i Odense, projektchef for byggeriet af HF og VUC Fyn, SDU DIAS og anlægsdelen af SDU SUND.

Siden 1 maj 2020 ansat som afdelingsleder ved Hans H. Pedersen ApS i Gislev.