Fordele ved Jordstabilisering

Jorden behandles og genbruges på stedet, og det fjerner behovet for bortkørsel og deponering af jord med stor økonomisk og miljømæssig gevinst for anlægsprojekter

Galleri